Castle Land

Welcome at web page with photos of castles, châteaus,
historic sites and ruins in Europe

Vitajte na web stránke venovanej hradom, zámkom, kaštieľom
a iným historickým stavbám a zrúcaninám v Európe