Smolenice - Nice castle built at the begining of 20th century in place of a ruin of a castle from 14th century in Smolenice - it is open to public only during the months July and August.
Pekný zámok prestavaný začiatkom 20. stor. z ruinty hradu zo 14. stor. Pre verejnosť otvorený len počas júla a augusta.

Township / obec:
District / okres:

Smolenice
Trnava

Smolenický hrad (Apr 2005)Smolenický hrad (Feb 2004)


Smolenice a okolie (Feb 2004)