Budatín - Castle built in 13th century in Žilina - Budatín. In the museum there is an exposition of histry of tinkers.
Nížinný hrad z 13teho storočia. V múzeu je stála expozícia histórie drotárstva.

Township / obec:
District / okres:

Žilina
Žilina
Budatín (Jul 2005)