Považský hrad - Ruin of a castle from 13th century 3 km NNE from Považská Bystrica

Township / obec:
District / okres:

Považské Podhradie
Považská BystricaPovažský hrad (Jul 2005)

Forum: 0 messages

message / príspevok:

name / meno:

e-mail:
   show / zobraziť: