Devín - Ruin of a castle from 13th century on W side of Bratislava

Township / obec:
District / okres:

Bratislava-Devín
Bratislava

Feb 2006

Eastern side of Devín castle, eastern gate, remains of a church from 9th century and a chapel from 11th century.
Východná strana hradu, východná brána, zvyšky veľkomoravského kostola z 9. stor, zvyšky kaplnky z 11. stor.
(Aug 2005)


The western gate / západná brána (Aug 2005)


middle castle / stredný hrad (Aug 2005)


bridge connecting the upper and middle castle / most medzi horným a stredným hradom (Aug 2005)


The well will look after reconstruction as new, well, maybe too new...
Studňa bude po rekonštrukcii vyzerať ako nová, azda až príliš nová...
(Aug 2005)
upper castle / horný hrad (Aug 2005)


plan of the castle / plán hradu (Aug 2005)
Devín - view from Austria (Apr 2005)
Devín - view from Devínska Kobyla (Feb 2004)


View from Braunsberg, Hainburg (Austria) (Sep 2003)

Forum: 0 messages

message / príspevok:

name / meno:

e-mail:
   show / zobraziť: