Liptovský Hrádok - ruin of a castle from beginning of 14th century 10 km SEE from Liptovský Mikuláš

Township / obec:
District / okres:

Liptovský Hrádok
Liptovský Mikuláš

Liptovský Hrádok (Apr 2004)

Forum: 0 messages

message / príspevok:

name / meno:

e-mail:
   show / zobraziť: