Čachtický hrad - ruin of a castle from 13th century - 6 km SW from Nové Mesto nad Váhom

Township / obec:
District / okres:

Čachtice
Nové Mesto nad Váhom

Čachtický hrad (May 2004)