Plavecký hrad - ruins of a castle built in 13th century - situated 19 km NEE from Malacky

Township / obec:
District / okres:

Plavecké Podhradie
Malackyclick to enlarge click to enlarge click to enlarge
click to enlarge click to enlarge click to enlarge
views / pohľady - Jul 2007
Jun 2007
Plavecký hrad (Apr 2005)


Easiest access is from Plavecké Podhradie following blue tourist trail marking, later this kind of marking - but you cannot lose your way even without marks.
Prístup najjednoduchšie z Plaveckého Podhradia po modrej a odbočke s týmito značkami - ale zablúdiť sa nedá ani bez značieknearby ruins / ruiny v okolí (Apr 2005)