Čabraď - Zrúcanina strážneho hradu z 13. stor.

Township / obec:
District / okres:

Čabradský Vrbovok
Krupina








Čabraď (Aug 2008)