Bzovík - Ruins of fortified monastery built in 12th century, rebuilt in 15th century and fortification from 16th century. Heavily damaged during WW2. One of the oldest monuments in Slovakia - 5 km SSE from Krupina.
Ruiny opevneného kláštora postaveného v 12. storočí, prestavaného v 15. storočí a opevneného v 16. storočí. Ťažko poškodený behom 2. svetovej vojny. Kláštor je jedným z najstarších stavebných pamiatok na území Slovenska - 5 km JJV od Krupiny.

Township / obec:
District / okres:

Bzovík
KrupinaGoogle Maps